Юры Пацюпа

Мовазнавец. Спецыялізуецца на культуры мовы і граматыцы.

Аўтар Юры Пацюпа